Program
Kl. 18.30-19.00 Frammote og registrering
Kl. 19.00 ¡V 20.00 Vanlige arsmotesaker

- Etter arsmotet enkel servering
- Foredrag og biletframsyning av
batbyggjar Peter Helland Hansen
fra Hardanger Fartoyvernsenter.

Prosjekt "Sognebatbygging 2011-2012"


Gamle og nye medlemar er velkomne!
www.norveg-sognefjord.no(external link)