Kurset er retta mot alle som eig eller er interessert i trebåt, også dei utan
handverkserfaring. Kurset er praktisk retta, og alle deltakarane vil i løpet
av kurset få prøvd ut ulike teknikkar. Deltakarane vil få tilgang til verkty og
utstyr på kursstaden. Varme måltid. Moglegheiter for lokal overnatting.

Kurset er eit samarbeid mellom Oselvarverkstaden, Indre
Sogn Kystlag og Tretema.

Kursavgift kr 1500,-
For påmelding, program eller annan informasjon,
ring 92606303 eller e-post til